Tak- och fasadtvättning
Taktvätt
Många inser värdet i att vårda sina hus. Lava, mossa och alger förkortar takets livslängd. Mossan håller kvar fukten och dessutom skapas det sprickbildningar i takpannorna vilket i sin tur leder till fukt på undertaket. Genom att tvätta taket förbättrar det inte bara takets utseende, det förlänger även livslängden och minskar framtida underhållskostnader.

Vi på Christer gör jobbet hjälper er. Vi tvättar med varmt vatten, byter pannor och nocktätning vid behov samt avslutar med att efterbehandla med ett medel som tar död på rotrester som kan finnas kvar i pannorna. Vi täcker alltid fasaden och utsatta ytor och efter avslutad tvättning grovstädar vi genom att räfsa upp mossan.

Fasadtvätt
Även fasaden kan behöva vårdas och många gånger kan det också räcka att bara tvätta fasaden för att få bort påväxt och smuts.  

ROT-avdrag gäller för tak- och fasadtvättning.


Byggarbeten
Vill ni få ditt garage, uthus eller din altan renoverat eller tillbyggt så hjälper vi er med det.

Hetvattentvättning

Vår portabla tvättanläggning består av effektiva tvättaggregat. Vi har lång räckvidd på slangarna och ett reservvattenförråd på 4 m3 vatten. Vi kan hetvattentvätta upp till 90 grader C.

 

Montering

Vi utför montering, service och reparationer av bland annat foderanläggningar och ventilationer i djurstallar. Vi svetsar även ägg- och gödselband.

 

Vår portabla tvättanläggning.